Choose languageLanguage
Blog

Kako sistem za evidenciju radnog vremena utiče na produktivnost zaposlenika?

Kako sistem za evidenciju radnog vremena utiče na produktivnost zaposlenika?
Datum
23/03/2023

Tačna evidencija radnog vremena nije samo pravni zahtjev, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u drugim državama Europe. Radi se o kulturi svakog preduzeća. Sistem za evidenciju radnog vremena jedan je od najvažnijih alata koji omogućavaju bolje praćenje i upravljanje radnom snagom. U ovom blogu cilj je pokazati kako sistem za evidenciju radnog vremena može pozitivno uticati i na produktivnost zaposlenika.


Organizujte pravilnu evidenciju radnog vremena za zaposlenika

Kvalitetan sistem omogućava kompanijama da na jednom mjestu precizno prate radno vrijeme, broj radnih sati, prekovremene sate i druge aspekte radnog vremena. Tako se dobiva tačna evidencija pomoću koje se mogu raditi daljnje analize i provjere. Na primjer, zašto neko od zaposlenika napravi više posla u istom vremenskom periodu i je li potrebna dodatna edukacija nekog zaposlenika, rasterećenje ili postoji neki drugi razlog zbog kojeg je pala motivacija pojedinog zaposlenika. Osim što se eliminiše mogućnost ljudske greške pri unosu podataka o radnom vremenu, u sistemu se mogu jednostavno pregledati svi podaci za pojedinog zaposlenika ili za pojedini odjel unutar preduzeća. Takav sistem odlična je podloga za donošenje kvalitetnih odluka.

Upravljajte prekovremenim satima i izostancima zaposlenika

Petak je, kraj je radne sedmice i trebate organizovati posao i zadatke za narednu sedmicu za svoju smjenu u kojoj je 30 zaposlenika. Neki od njih su i na različitim lokacijama. Provjeravati za svakog od zaposlenika je li naredne sedmice dostupan, je li na godišnjem odmoru ili koristi slobodne dane, izuzetno je teško ako nemate jednostavan pregled u sistemu za evidenciju radnog vremena. Provjerom najavljenih izostanaka zaposlenika u sistemu možete na vrijeme izbjeći potencijalne rupe u rasporedu i poteškoće u obavljanju dnevnih zadataka. Planiranje radnog vremena važno je i sa zakonskog aspekta. Naime, postoje zakonska ograničenja koliko pojedini zaposlenik smije odraditi prekovremenih radnih sati. To je važno kako bi se izbjegle potencijalne kazne za preduzeća i štete po ugledu same kompanije. Sistem za evidenciju radnog vremena ima mogućnost automatskog upozoravanja na kršenja prema Zakonu o radu. Važno je reći i da preveliki broj prekovremenih sati utiče i na pad produktivnosti što onda ima posljedica i na kvalitet obavljanja radnih zadataka.

Prednosti uvođenja sistema za radno vrijeme

· Tačna evidencija radnih sati

· Smanjenje mogućnosti greške

· Mogućnost jednostavnog pregleda statusa svih zaposlenika

· Različite vrste izvještaja
Jednak odnos prema svim zaposlenicima

Uvođenje elektronskog sistema za radno vrijeme ima direktne implikacije na zaposlenike jer im poručujete: „Niko nema privilegije i svako treba svoj posao odgovorno obavljati“. To znači da se neće tolerisati raniji odlasci s posla ili kašnjenja, nečije duge pauze i/ili česte pauze i na taj način demotivisati zaposlenike koji ne rade takva odstupanja od radnog vremena. Poštivanje utvrđenih pravila rada pomaže u stvaranju pozitivne radne kulture u kojoj se cijene rad i predanost zaposlenika. To svakako utiče na cjelokupnu produktivnost i zaposlenici će biti motivisani te kvalitetnije obavljati posao.

Na šta paziti prilikom uvođenja sistema za evidenciju radnog vremena?

Kompanije moraju osigurati obuku za sve zaposlenike, ukazati na to kako se sistem koristi i na što trebaju paziti. Potrebno je osigurati da svi zaposlenici poštuju postavljena pravila i da se registriraju onako kako je to postavljeno pravilima preduzeća. Često će zaposlenici pružati otpor prema uvođenju takvog sistema. Razlog je taj što mogu protumačiti da se na taj način previše kontroliše njihov rad i narušava na taj način privatnost. Potrebno je naglasiti pozitivne strane ovog sistema – precizno praćenje radnog vremena, pravedno nagrađivanje zaposlenika koji više rade i doprinose te rasterećenje zaposlenika kroz smanjenje prekovremenih sati. Pravilnim obrazloženjem, zaposlenici će prihvatiti ovaj sistem i pravilno isti koristiti.

Stavite produktivnost na prvo mjesto

Nesumnjivo je da uvođenje sistema za radno vrijeme ima pozitivan uticaj na povećanje produktivnosti zaposlenika. Takva evidencija važna je za zaposlenike kako bi imali pravilnu evidenciju, ali i za kompaniju koja na temelju pravilnih podataka može donositi daljnje odluke o organizaciji poslovnih procesa i rada unutar preduzeća. Niska produktivnost i nered u sistemu već na kratke staze može dovesti do loših rezultata u radnim procesima. Dakle, radi se o investiciji čija isplativost se može vrlo brzo uvidjeti i donosi mjerljive rezultate. Na kraju, takvi rezultati donose i veći prihod od čega i cijela organizacija živi.

Javite nam se i saznajte sve o našem sistemu za evidenciju radnog vremena.
>