Choose languageLanguage
Blog

Kako početi koristiti warehouse management system (WMS)?

Kako početi koristiti warehouse management system (WMS)?

Kako bi dobili učinkovit WMS sistem, uvođenje sistema mora pokriti i intezivni trening WMS korisnika, interakciju sa mobilnom opremom i programom, uvođenej u nove procese i tok robe, da WMS sistem radi sigurno i učinkovito u cijelom skladištu.

Osnova WMS sistema je u tome da nam omogućava razvoj poslovnih procesa i bolje poslovanje. Kako bi bio 100% učinkovit, naš fokus ne smije biti samo na opremi i programima, nego i na budućim korisnicima.

Utrošeno vrijeme i trud za obuku korisnika raste kako se naš sistem razvija, od običnog papirnog poslovanja, do WMS modula pa sve do samostalnog WMS rješenja. Svaki samostalni WMS sistem nudi mnogo različitih funkcija i mogućnosti, i dok ne pokrijete sve vaša produktivnost neće dostići svoj maximum — zato je veoma važno odraditi dobru i temeljitu obuku, da svi ljudi koji će koristiti sistem upoznaju njegove mogućnosti.
Naša iskustva pokazuju da klijenti često požale svoju odluku za jednostavnijim rješenjem, u usporedbi sa učinkovitim, funkcionalnim rješenjem koje omogućava nadogradnju, integracije i temeljitu obuku svih korisnika.

Svoje partnere savjetujemo da trening osoblja planiraju puno prije zadnjeg mjeseca prije pokretanja sistema, i zadnje tjedne koriste za rad sa opremom.

Čak i sam WMS ima mogućnost modula za upravljanje ljudskim resursima, koji omogućava da si pohranite podatke o treningu za nove korisnike.

undefined

U Špici obuku korisnika izvodimo sami, u obliku on site radionica gdje prolazimo sve funkcionalnosti i interface vašeg WMSa, rada u skladištu sa opremom, online webinara, mnoštva blogova i članaka vezanih na temu korištenja WMS. Po potrebi organiziramo dodatne edukacije.

Za kraj, što je razlika između manje i više uspješnih WMS instalacija? “Puno pozornosti posvetite treningu korisnika, pošto će oni biti jedan od važnijih faktora uspješnosti projekta”, objasni Vlado Jovanović, konzultant za WMS sisteme. Kako bi dobili najbolji sistem, izaberite ekipu koja će moći pratiti vaš svaki korak, jer WMS je na kraju rješenje koje se konstantno prilagođava vašim potrebama, i raste skupa sa vama. Zato izaberite i ekipu koja će vam moći omogućiti takav program i uslugu, koju trebate.

Više informacija o WMS

Za više informacija, posjetite našu stranicu


>