Choose languageLanguage
Case study

UNAPRIJEĐENJE POSLOVANJA UNIQA OSIGURANJE D.D. SARAJEVO UZ ŠPICA TIME&SPACE!

UNAPRIJEĐENJE POSLOVANJA UNIQA OSIGURANJE D.D. SARAJEVO UZ ŠPICA TIME&SPACE!
Preuzmi
Datum
24/09/2020

Evidencija radnog vremena u kompaniji UNIQA OSIGURANJE d.d. Sarajevo koja broji 250 zaposlenika omogućila je jednostavniju i bržu registraciju radnog vremena za zaposlenike. Kako bi se postigla sveobuhvatna i detaljna evidencija radnog vremena zaposlenika, integrisani su moduli za pripremu za obračun plata, modul web clocking za prijavu putem web browsera. Na taj način omogućen je kvalitetan i brz pregled podataka o radnom vremenu zaposlenika, te lakši obračun plaća. Osim navedenog, elektronska evidencija radnog vremena kompaniji UNIQA OSIGURANJE D.D. Sarajevo omogućila je brže i jednostavnije upravljanje ljudskim potencijalima što je osiguralo dodatne uštede u internim procesima kompanije, i unapređenje samog procesa obračuna plata.