Choose languageLanguage
Novost

Integracija sa SAP-om certificirana za Time & Space rješenje za evidenciju radnog vremena

Integracija sa SAP-om certificirana za Time & Space rješenje za evidenciju radnog vremena
Datum
11/11/2020

Špica-in Time & Space sistem postao je prepoznat od strane korisnika SAP-a kao fleksibilno rješenje za upravljanje radnim vremenom, platnim spiskovima i kontrolom pristupa. Postoje dvije glavne vrste integracije SAP-a sa Time&Space rješenjem: ili prijenos neobrađenih podataka o evidenciji radnog vremena ili prijenos u SAP-u izračunatih vremenskih kategorija spremnih za obračun plata. Zahvaljujući fleksibilnosti Time&Space-a, rješenje se može prilagoditi potrebama i zahtjevima pojedinačnih kupaca.


  Preuzimte brošuru: TS_SAP_integration.pdf

>