Choose languageLanguage
Novost

Event: Povećanje PRODUKTIVNOSTI započinje upravljanjem radnog vremena

Event:  Povećanje PRODUKTIVNOSTI započinje upravljanjem radnog vremena
Datum
22/04/2022

Prilikom prelaska sa ručnog na elektronsko upravljanje radnim vremenom, veliku ulogu igraju organizacijska kultura i odgovarajući alati. Uz pomoć Špicinih alata za automatizaciju evidencije radnog vremena, možete značajno skratiti vrijeme potrebno za dovršavanje nekih zadataka kao što su:

  • upravljanje odsustvima,
  • planiranje radnog vremena,
  • upravljanje projektima,
  • registrovanje radnog vremena,
  • obračun plata.

Učešće na Time&Space Meetingu je besplatno!

Vaše prijave za posjetu eventa možete slati do 10.05.2022.
na mail: jasmina.harbinja@spica.com

>