• Frontman WMS Hydra

  Frontman WMS Hydra je sveobuhvatno rješenja za upravljanje skladišnog poslovanja i optimizaciju materijalnih tokova kroz vaše skladište. Rješenje je primjereno za rad u skladištima manje do srednje veličine.
   
  Frontman WMS Hydra omogućava identifikaciju robe u skladištu te nadzor i upravljanje svih procesa u skladištu od zaprimanja, skladištenja, pomaka robe od izdavanja i dostave pošiljke.
  Kombinacija mobilnih rješenja, bežične tehnologije i bar koda/RFID omogućava optimizaciju svih procesa i rada u skladištu.
   
  WMS Hydra Screenshoti

  Veliki broj funkcionalnosti

  1. Upravljanje sa artiklima i mikrolokacijama u skladištu
  2. Pomak robe u skladištu (preuzimanje, izdavanje, premještanje lokacije, uskladištavanje...) sa najavom ili bez
  3. Upravljanje svih procesa u skladištu
  4. Djelomične ili cjelovite inventure robe
  5. Upravljanje artikla po različitim funkcionalnostima (šarža, lot, serijski broj, rok upotrebe)
  6. Upravljanje artikla po dodatnim funkcionalnostima (veličina, težina, boja...)
  7. Upravljanje ambalaže
  8. Vije mjernih enota i pretvorbe (kg, m, l, kom,...)
  9. Rad sa mobilnim WIFI terminalima i opremom
  10. Korištenje EAN13, EAN128 bar koda
  11. Tiskanje bar koda preko NiceLabel programa
  12. Priprema izvještaja o stanju u skladištu i produktivnosti
  13. Grafički pregled stanja zalihe po skladištu
  14. Pregled stanja svih dnevnih naloga
  15. Izvještaj o stanju zalihe i mikrolokaciji
  16. Integracija sa ERP sistemima preko XML datoteke
    
  Preuzmi brošuru

Kontakt

Mahir Kulić
+387 62 395 692
mahir.kulic@spica.com
Kontakt

Imaju povjerenje u nas: