• Frontman WMS HighJump

  Frontman WMS HighJump je informacijski sistem za podršku procesa u distribucijskim skladištima, koji omogućava nadzor i upravljanje protoka robe i materijala kroz skladište ili distribucijski centar. HighJump omogućava automatizaciju poslovanja od zaprimanja robe od izdavanja i dostave. Sa integracijom centralnog informacijskog sistema, opreme u skladištu, bar koda i auto ID opreme, HighJump WMS omogućava upravljanje skladišnih procesa u realnom vremenu i optimizaciju procesa i rada u skladištu.
   
  Znanje i iskustvo, koji su dio razvoja HighJump WMS, omogućavaju uvijek najnovije pristupe i brzu implementaciju najboljih rješenja.  HighJump WMS koriste neke od najboljih kompanija po cijelom svijetu.
   
  Osim WMS rješenja za skladište, naši partneri koriste i Frontman SFA, rješenja za upravljanje terenske prodaje i zaprimanje narudžbi na terenu, te Frontman POD (proof of delivery) rješenje za dostavu pošiljka.
   
   
  Frontman WMS HighJump je modularno rješenje, spremno da ponudi odgovor na sve vaše potrebe:
  • Upravljanje skladišnim poslovanjem (WMS)
  • Izvođenje logističnih operacija za druge partnere (3PL – Third party Logistics)
  • Upravljanje voznog parka (TMS – Transportation management system)
   

  Glavne prednosti:

  1. Upravljanje sa artiklima i mikrolokacijama skladišta  9. Rad sa više partnera, 3PL funkcionalnost
  2. Upravljanje sa premještanjima artikla, sa najavom ili bez  10. Rad sa Auto ID opremom, WIFI prijenostni terminali...
   3. Optimizacija rada u skladištu  11. Korištenje EAN13, EAN128, SSCC bar kod, RFID
   4. Automatsko raspoređivanje rada, optimizacija peakova  12. Izvještaji o radu i stanju skladišta
   5. Upravljanje sa artiklima po šaržama, lotovima, serijskim brojevima, roku upotrebe  13. Integracija sa ERP sistemima
   6. Upravljanje sa artiklima, dodavanje novih funkcionalnosti, više mjerskih jedinica 14. Integracija sa sistemima glasovnog upravljanja – Vocollect
  7. Upravljanje sa različitiim metodama, glede na funcionalnost proizvoda i lokaciju (FIFO, FEFO, ...)  15. Integracija sa opremom za automatizaciju rada u skladištu
  8. Dodatne usluge u skladištu (pakiranje, delkariranje, sastavljanje artikla...)  

   

  Preuzmi brošuru

Kontakt

Mahir Kulić
+387 62 395 692
mahir.kulic@spica.com
Kontakt

Imaju povjerenje u nas: