• Dostava pošiljke na terenu

  Naše rješenje za podršku kuririma i vozačima Frontman ePOD omogućava da u svakom trenutku imate informaciju o stanju vaših pošiljki. Dostava na svojem prijenosnom terminal preko bar koda prati i evidentira sve dostave, preuzimanja, evidentira potpis stranke i pošiljatelju javlja stanje dostave. Također podržavamo mnoge druge dodatne usluge (pakiranje, dokumenti, ADR, itd.). Na terenu koristimo robustne Android ili Windows mobilne naprave sa ugrađenim skeneremo bar koda.

 • Sledljivost posiljk

  Praćenje

  Pri dostavi pošiljke do stranke nikada nesmijemo izgubiti informaciju o trenutnom stanju pošijke. Praćenje istih osiguravamo na način da skeniramo bar kod pri svakom pomaku robe/pošiljke. Logističar i njegove stranke na taj način uvijek i u svakom trenutku imaju informaciju o statusu i lokaciji svih pošiljki.

  Pri dostavi pošiljke evidentiramo potpis stranke i geo-lokaciju. Ako mobilna naprava ima kameru, kurir može evidentirati sva moguća oštećenja ili druge posebnosti direktno na terenu.

  Podaci iz aplikacije su uvijek dostupni za dodatne analize ili za pomoć pri analiziranju izvanrednih događaja.
   

 • Informiranost

  Informiranost

  Pošiljatelj i primatelj moraju dobiti informaciju o realnom stanju pošiljke, njezinom statusu i lokaciji - to je zadaća modernog logista. Primatelja možemo obavijestiti preko SMS ili e-mail poruke. Jednako važna je informiranost dispečere i logističnih centara. Sa upotrebom Frontman ePOD se svi događaji sa terena prenose u realnom vremenu svim sudionicima ovog procesa.

 • Učinkovitost

  Učinkovitost

  Frontman ePOD logističaru pomože da na bolji način iskoristi svoje resurse i terensku infrastrukturu - od vozila do kurira. Uz dostavu, vozač/kurir može zaprimati nove pošiljke, a logistični centar već unaprijed zna koje pošiljke i broj pošiljki može očekivati u pojedinom vozilu.

  Frontman ePOD smanjuje potrebu za administrativnim radom u back office, pošto sve podatke sa terena šaljemo u centralni informacijski sistem za potrebe fakturiranja i analize.

  Također se ukida potreba za tiskanje prateće dokumentacije, dobavnica, prenosnica…, te se smanji trošak tiskanja i arhiviranja papirne dokumentacije.
   

 • Pravilan obračun

  Pri velikoj količini transakcija, koje odradi vaša kurirska služba je veoma važno da su podatci o pošiljkama pravilno evidentirani na svakom koraku, te da su usluge obračunate u skladu sa dimenzijama i ostalim parametrima (Revenue Protection). Kurir zato ima mogućnost da pri preuzimanju pošiljke u Frontman ePOD unese glavne dimenzije pošljke.

Kontakt

Dario Radošević
+387 33 765 285
dario.radosevic@spica.com
Kontakt