• Servis

    Preuzimanje, pregled i popravak opreme vršimo na lokaciji Špica Systems, Pijačna 6, Sarajevo. Za dodatne informacije kontaktirajte Dario Radošević, tel. 061 040 750 ili na e-mail: dario.radosevic@spica.com

    Opremu možete poslati na našu adresu kako bi izvršili pregled (pregled naplaćujemo po trenutno važećem cjenovniku).

Kontakt

Podrška
+387 33 765 286
ba_support@spica.com
Kontakt