Choose languageLanguage
Dokumentacija

Sve na jednom mjestu

Svu dokumentaciju koja vam je potrebna za nesmetano korištenje naših rješenja i usluga možete pronaći na donjim vezama.
Garancijska izjava
Spica Sustavi d.o.o. jamči da će se unutar jamstvenog roka bilo koja utvrđena tvornička oštećenja, oštećenja ili oštećenja proizvoda koja proizlaze iz oštećenja ugrađenog materijala ili izrade izvršiti u sjedištu ovlaštenog servisa, u zakonom propisanom roku, o svom trošku. Garancijsko razdoblje produžit će se za trajanje popravka ako prelazi 10 dana.
Preuzmite garancijsku izjavu
Opći uvjeti održavanja - 2018
Opći uvjeti održavanja izvođača reguliraju odnos izvođač-korisnik u vezi s uslugom održavanja sustava (hardver i softver) koji pruža izvođač.
Preuzmite opće uvjete održavanja
CIjenik usluga
Prije narudžbe preporučujemo da se upoznate s cijenama usluga koje nudimo.
U slučaju nejasnoća ili dodatnih pitanja, stojimo vam na raspolaganju.
Preuzmite cijenik