• Terminali i kontroleri- Time&Space

  • Osnovni blokovi hardverskog sistema za kontrolu pristupa Time & Space su inteligentni regulator Zone Wing i pametna input-output jedinica Zone Door.

    Zone Wing regulator omogućuje siguran unos, obradu podataka i komunikaciju, a povezuje se pomoću IP adrese preko Ethernet priključka ili ga pomoću USB priključka spojimo na bežičnu/mobilnu mrežu. Jedinica Zone Door omogućuje spajanje periferije za kontrolu pristupa (vanjskog čitača kartica, električne i elektroničke brave, senzore alarma, izlazne gumbove, brave itd.). Zone Wing regulator se povezuje kroz CAN.

    Saznajte više

Kontakt

Podrška
+387 33 765 285
ba_info@spica.com
Kontakt