• Sigurnosne pregrade i okretna vrata

  • Postoje različita automatska polovična vrata, koja omogućuje jednostavan i hands-free prijelaz.

    Postoje različita automatska polovična vrata, koja omogućuju jednostavan i hands-free prijelaz. Vrata se automatski zatvaraju odmah nakon prolaska, kako bi se spriječio neovlašteni ulaz. 

    Saznajte više

Kontakt

Podrška
+387 33 765 285
ba_info@spica.com
Kontakt