• Programska oprema - Time&Space

  • Vizualni i video nadzor omogućuje grafičko i video-prostorno spremanje događaja.

    Vizualni i video nadzor omogućuje grafičko i video-prostorno spremanje događaja, kao i alarme pomoću uporabe karta, planova karta ili zračne snimke područja. Događaji su prikazani pomoću animiranih ikona na karti i prikazani su u realnom vremenu. U svakom trenutku moguće je vidjeti video uživo ili tražiti snimke pojedinih događaja i sigurnosnih incidenata.

    Saznajte više

Kontakt

Slobodan Mihajlović
01 6593 735
slobodan.mihajlovic@spica.com
Kontakt