• Programska oprema za mobilne terminale

  • Frontman AST

    Godišnja inventura osnovnih sredstava je veliki vremenski i organizacijski izazov. To je zadatak koji je za većinu BiH kompanija nužno zlo koje zbog ručnog prebrojavanja traje predugo. Naša rješenja omogućuju brze i tačne popise, bilo u malim organizacijama sa samo jednim čitačem ili u velikim organizacijama s više čitaća i na više lokacija u isto vrijeme. 

    Saznajte više

Kontakt

Podrška
+387 33 765 285
ba_info@spica.com
Kontakt