Gdje se nalazimo

 • Podaci o firmi

   

  • Špica Systems d.o.o.
  • Sjedište: Pijačna br.6, 71 000 Sarajevo
  • Transakcijski račun: 1401011120004616
  • PDV Broj: 200801830009
  • Reg.br.: 1-24503

   

 • Kontaktirajte nas:

   Kontaktirajte nas: