Choose languageLanguage
Blog

Trendovi i izazovi u lancu snabdijevanja: ublažavanje katastrofa i upravljanje krizama

22/01/2021
Trendovi i izazovi u lancu snabdijevanja: ublažavanje katastrofa i upravljanje krizama

Globalna pandemija primjer je zdravstvene krize koja je zahvatila sva područja svakodnevnog života i gospodarstva. Također je uzrokovala velike poremećaje u globalnom lancu snabdijevanja.

Iako o pandemiji obično razmišljamo kao o izuzetno iznimnom obliku krize, stručnjaci vjeruju da će pandemija u budućnosti vjerojatno postajati sve češća; ponajviše zato što je naglo porasla vjerovatnost prijenosa bolesti s čovjeka na čovjeka. Zdravstvene krize nisu ograničene na ljudsku populaciju: bolesti poput svinjske gripe ili ptičje gripe mogu biti vrlo zarazne i izravno utječu na lanac snabdijevanja mesom.

Kategorija katastrofa koje se događaju puno češće su prirodne katastrofe. Tu spadaju poplave, suše, uragani, šumski požari ili zemljotresi. Nakon toga, snadbijevanje i usluge pružanja pomoći moraju se prevoziti i upravljati u pogođenim dijelovima. Stručnjaci se slažu da će se zbog klimatskih promjena prirodne katastrofe u budućnosti vjerojatno događati češće, čak i u dijelovima koji ih ranije nisu doživjeli.


Što to znači za lanac snabdijevanja?

Povećava vjerovatnost nestašice snadbijevanja: uzrokovane su naglim, neočekivanim porastom potražnje ili kad određena roba i usluge postanu nedostupne, na primjer kada se zemlje ili regije proizvođači privremeno zatvore zbog katastrofe.  

To može prouzrokovati prekid transportnih ruta i / ili nedostatak dovoljnih prijevoznih kapaciteta: One sprječavaju dotok zaliha do mjesta gdje su najpotrebnija.

Stvara potrebu za (ponovnom) izgradnjom infrastrukture tamo gdje je uništena ili gdje je katastrofa stvorila novu potrebu za stvarima poput skladišta ili centara podataka.

Izazovi s radnom snagom postaju veći problem: oni se kreću od privremenog nedostatka radne snage uslijed neočekivanog porasta radnog opterećenja.

A današnje je gospodarstvo zaista globalna mreža: poremećaji u  lancu snadbijevanja u jednoj regiji mogu ozbiljno naštetiti kompanijama širom svijeta. Na primjer, zaustavljanje COVID-19 u Kini usporilo je industrijsku proizvodnju što je uzrokovalo nestašicu opskrbe i zaustavljanje proizvodnje za kompanije širom svijeta.

Kako se ti efekti mogu ublažiti?

Tehnološka rješenja mogu lance snadbijevanja kompanijama učiniti otpornijima i pomoći ublažiti utjecaj budućih katastrofa i kriza.

Digitalizacija logističkih procesa ključna je za ovaj napor. Povećava vidljivost sirovina, zaliha i gotovih proizvoda, njihovo mjesto i različite mogućnosti prijevoza.

Ispod nekoliko primjera kako se to može postići.

Cloud hosting:

Primjena rješenja lanca snadbijevanja u oblaku značajno će povećati otpornost opskrbnih lanaca. Platforma u oblaku s regionalnim, pa čak i međunarodnim centrima podataka može osigurati kontinuiranu dostupnost u slučaju katastrofa. Ne samo da će sistemmi upravljanja skladištem i prijevozom i dalje raditi, podaci su na daljinu dostupni svim zaposlenicima i po potrebi ih se može dijeliti s partnerima, kupcima, pa čak i organizacijama za pomoć u katastrofama. Cloud hosting također omogućuje kupcima da skaliraju svoj softver lanca opskrbe prema gore i prema dolje kako bi ublažili posljedice katastrofe.

Sistemi upravljanja skladištem (WMS):

WMS može sveobuhvatno pratiti i upravljati svim proizvodima u skladištu, a također i na nekoliko različitih lokacija. To pruža savršenu vidljivost razina skladištenja i kretanja robe, kao i prethodnu obavijest o smanjenju zaliha i nestašici materijala. Ova vidljivost osigurava ranu svijest o potencijalnim problemima opskrbe i omogućuje menadžerima da ih što više planiraju.

undefined

Sistemi upravljanja prijevozom (TMS):

TMS pruža mogućnosti planiranja, rasporeda i nadzora prijevoza, bilo cestovnim, željezničkim, zračnim ili pomorskim. Također mogu ažurirati prijevozne aranžmane različitim rutama ili prijevoznicima ili pronaći alternativna prijevozna sredstva u slučaju da su mreže poremećene katastrofama.  

Upravljanje distribuiranim narudžbama (DOM- eng. Distributed order management):

DOM pruža sveobuhvatan prikaz trenutnih zaliha na više lokacija i u tranzitu, dostupnosti zaliha i razinama iskorištenosti skladišta i mogućnosti prijevoza. DOM nudi vidljivost na meta-razini kako bi pomogao u planiranju utjecaja katastrofe, na primjer premještanjem zaliha u netaknute regije ili dostavljanjem narudžbi iz zamjenskih skladišta.

Glasovna rješenja:

Jedno od najperspektivnijih rješenja je rad pomoću glasa, koji je alternativa ručnim terminalima ili klasičnom radu s papirima. Na taj način su zaposlenicima omogućeni bolji uslovi za rad i veća sigurnost na radnom mjestu jer su im slobodne ruke i oči, a dodir s hardverom je minimalan. Svaki zaposlenik ima svoj personalizirani dio opreme, a dio opreme koji dijele se minimalno dodiruje i lako očisti za slijedećeg zaposlenika i novu upotrebu.

undefined

Robotika:

Autonomni mobilni roboti (AMR-ovi) mogu se postaviti za pomoć pri privremenom nedostatku radne snage u skladištu ili za pomoć u rukovanju opasnom robom.

undefined

Zaključak

Priprema za prekide opskrbe vitalna je za buduće poslovanje, jer će na njega prije ili kasnije utjecati neki njegov oblik. Otpornost se može izgraditi tehnologijom koja štiti kompanije od nesigurnosti. Na taj se način osigurava kontinuirani lanac snadbijevanja, jačajući odnose između poslovnih partnera i kupaca.

KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI?

Naši stručnjaci za rješenja vezana za upravljanja skladišnim poslovanjem već 30 godina rade s kupcima pronalazeći najbolja rješenja za vaše specifične potrebe!

Želite unaprijediti svoje skladišno poslovanje? Budite slobodni kontaktirati nas!