Choose languageLanguage
Brochure

Modul za automatizaciju obračuna plata - PIF

Modul za automatizaciju obračuna plata - PIF
Payroll Integration Framework (PIF) je modul Time&Space sistema koji omogućava automatizaciju pripreme i prijenosa podataka za obračun plata. Automatskim obračunom
sati i pripremom podataka za obračun plata smanjuje se vrijeme potrebno odjelima ljudskih resursa i računovodstva za obradu plata te uklanja mogućnost pogrešaka koje nastaju ručnim unosom podataka.