Choose languageLanguage
Brošura

Modul za automatizaciju obračuna plata - PIF

16/08/2019
Preuzmi brošuru
Modul za automatizaciju obračuna plata - PIF
Payroll Integration Framework (PIF) je modul Time&Space sistema koji omogućava automatizaciju pripreme i prijenosa podataka za obračun plata. Automatskim obračunom
sati i pripremom podataka za obračun plata smanjuje se vrijeme potrebno odjelima ljudskih resursa i računovodstva za obradu plata te uklanja mogućnost pogrešaka koje nastaju ručnim unosom podataka.